NGO

Согласно Стратегијата на Град Скопје за соработка со граѓанскиот сектор, формиран е НВО Центар Скопје кој претставува јадро преку кое ќе се координира идната соработка меѓу граѓанските организации и администрацијата на Град Скопје.

Расположиви ресурси

 
  • конференциска сала за 20 слушатели
  • 4 компјутери
  • библиотека
  • платно и ЛЦД проектор
  • интернет
  • принтер

Локација

 

Младински културен центар – МКЦ

I кат, бр.12
ул.Кеј Димитар Влахов
лице за контакт: Антонио Караланов
 
тел: 02/ 3 222 106